Kirjautuminen

Tervetuloa sähköiseen lupa-asiointipalveluun

  • hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle
  • seurata lupahakemuksesi käsittelytilannetta sekä lisätä hakemukseen mm. liitteitä
  • tarkastella aiemmin sähköisesti luomiasi lupahakemuksia
Palvelu opastaa oikean lupavaihtoehdon valinnassa ja hakemuksen täytössä.

Sähköisen hakemuksen täyttöohje
Piirustusten ja liitteiden nimeämisohje